Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Klauzula informacyjna Łukasz Bąk 2019-02-07 11:03:03 usunięcie dokument
Uchwała nr 6/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 01.02.2019 roku w sprawie szkolenia członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie. Roman Popkowski 2019-02-06 11:59:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr 5/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 01.02.2019 roku w sprawie zaopiniowania wybranemu bankowi dokonywania ze środków Funduszu Pracy wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób. Roman Popkowski 2019-02-06 11:58:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr 4/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 01.02.2019 roku w sprawie zaopiniowania Kierunków szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w 2019 roku. Roman Popkowski 2019-02-06 11:55:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr 3/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 01.02.2019 roku w sprawie zaopiniowania Kryteriów realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie instrumentów i usług rynku pracy w 2019 roku. Roman Popkowski 2019-02-06 11:53:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 01.02.2019 roku w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy (FP) w 2018 roku i oceny sprawozdania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie z działalności urzędu w 2018 roku. Roman Popkowski 2019-02-06 11:51:15 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie na 2019 rok Remigiusz Muszyński 2019-01-28 13:26:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 16.01.2019 roku w sprawie zaoopiniowania podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawofowej i finansowanie innych fakultatywnych zadań, pozytywnej oceny racjonalności gospodarki środkami Fundusz Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2019 roku. Łukasz Bąk 2019-01-18 15:24:37 dodanie dokumentu
Godziny pracy Łukasz Bąk 2019-01-02 13:28:07 edycja dokumentu
Godziny pracy Łukasz Bąk 2019-01-02 13:27:03 edycja dokumentu
Uchwała nr 16/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 12.12.2018 roku w sprawie zaopiniowania umorenia nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy Łukasz Bąk 2018-12-18 13:09:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr 15/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 12.12.2018 roku w sprawie zaopiniowania przesunięcia środków Funduszu Pracy (FP) na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2018 roku. Łukasz Bąk 2018-12-18 13:08:28 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Łukasz Bąk 2018-12-03 13:12:38 edycja dokumentu
Składy komisji zespołów ds. opiniowania wniosków w ramach aktywnych form Łukasz Bąk 2018-11-27 09:00:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr 14/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 20.11.2018 roku w sprawie zaopiniowania przesunięcia środków Funduszu Pracy (FP) na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2018 roku. Łukasz Bąk 2018-11-22 14:31:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr 13/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 16.10.2018 roku w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy (FP) przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2018 roku. Remigiusz Muszyński 2018-10-18 13:21:18 dodanie dokumentu
EŚ-2521-5/RMU/18 - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. "Prawo jazdy kat. C" Remigiusz Muszyński 2018-10-01 11:51:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr 12/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 24.09.2018 roku w sprawie zaopiniowania umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy Roman Popkowski 2018-09-28 15:14:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr 11/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 24.09.2018 roku w sprawie zaopiniowania Kierunków szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2018 roku. Roman Popkowski 2018-09-28 15:02:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr 10/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 24.09.2018 roku w sprawie zaopiniowania przesunięcia środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i finansowanie innych fakultatywnych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2018 roku. Roman Popkowski 2018-09-28 14:59:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr 9/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 06.08.2018 roku w sprawie zaopiniowania podziału dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i finansowania innych fakultatywnych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2018 roku. Roman Popkowski 2018-08-07 13:50:42 edycja dokumentu
Uchwała nr 9/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 06.08.2018 roku w sprawie zaopiniowania podziału dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i finansowania innych fakultatywnych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2018 roku. Roman Popkowski 2018-08-07 13:48:47 edycja dokumentu
Uchwała nr 9/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 06.08.2018 roku w sprawie zaopiniowania podziału dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i finansowania innych fakultatywnych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2018 roku. Roman Popkowski 2018-08-07 13:47:37 dodanie dokumentu
Rejestr zbiorów Łukasz Bąk 2018-06-13 13:16:24 edycja dokumentu
Rejestr zbiorów Łukasz Bąk 2018-06-13 13:15:32 usunięcie załacznika
Klauzula informacyjna Łukasz Bąk 2018-06-13 13:14:56 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna Łukasz Bąk 2018-06-11 13:51:27 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko Specjalista ds. programów - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dziale Instrumentów Rynku Pracy Łukasz Bąk 2018-06-07 09:53:43 edycja dokumentu
Rejestr zbiorów Łukasz Bąk 2018-06-04 08:31:19 dodanie dokumentu
Rejestr zbiorów Łukasz Bąk 2018-06-04 08:30:01 usunięcie dokument
Rejestr zbiorów Łukasz Bąk 2018-06-04 08:29:22 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Łukasz Bąk 2018-06-04 08:28:03 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna Łukasz Bąk 2018-06-04 08:27:21 dodanie dokumentu
EŚ-2521-4/RMU/18 - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. "Kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym" Remigiusz Muszyński 2018-05-22 14:20:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr 8/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 07.05.2018 roku w sprawie zaopiniowania umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy Łukasz Bąk 2018-05-10 12:50:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr 7/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 07.05.2018 roku sprawie zaopiniowania celowości wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tonowie Łukasz Bąk 2018-05-10 12:49:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr 6/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 07.05.2018 roku w sprawie zaopiniowania i przesunięcia środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i finansowanie innych fakultatywnych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2018 roku Łukasz Bąk 2018-05-10 12:48:00 dodanie dokumentu
EŚ-2521-3/RMU/18 - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. "Kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym" Remigiusz Muszyński 2018-05-09 11:31:32 dodanie dokumentu
EŚ-2521-2/RMU/18 - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. "Podstawowy kurs komputerowy z pakietem MS Office" Remigiusz Muszyński 2018-05-09 11:15:12 dodanie dokumentu
EŚ-2521-1/RMU/18 - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. "Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem" Remigiusz Muszyński 2018-05-09 09:25:52 dodanie dokumentu