Mapa serwisu

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

|---Dane teleadresowe

|---Kierownictwo Urzędu

|---Regulamin Organizacyjny

|---Statut

|---Godziny pracy

Akty prawne

|---Obowiązujące akty prawne

|---Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy

      |---Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia w Żninie 2005 - 2014

            |---2014

            |---2013

            |---2012

            |---2011

            |---2010

            |---2009

            |---2008

            |---2007

            |---2006

            |---2005

      |---Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia wykonującej zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy 2014 - 2016

            |---2014

            |---2015

            |---2016

      |---Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie 2019

      |---Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie 2018

            |---Uchwała nr 9/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 06.08.2018 roku w sprawie zaopiniowania podziału dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i finansowania innych fakultatywnych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2018 roku.

      |---Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie 2017

Sprawozdania

|---Sprawozdania Dyrektora PUP

Oferty Pracy

|---Nabór na wolne stanowisko

      |---Nabór na stanowisko Pośrednik pracy - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Dziale Usług Rynku Pracy

      |---Nabór na stanowisko Referent ds. ewidencji i świadczeń w Dziale Ewidencji i Świadczeń

Zamówienia publiczne

|---Zamówienie publiczne

|---Plan zamówień publicznych

      |---2019

      |---2017

      |---2016

Otwarte Konkursy Ofert

|---Otwarte Konkursy Ofert

      |---2017

      |---2016

Konsultacje Społeczne

|---Konsultacje Społeczne

      |---Program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Żnińskim na lata 2018-2022

Składy komisji zespołów ds. opiniowania wniosków w ramach aktywnych form

|---Składy komisji zespołów ds. opiniowania wniosków w ramach aktywnych form

Ochrona danych osobowych

|---Rejestr zbiorów

|---Klauzula informacyjna

Archiwum

|---Archiwum poprzedniego BIP-a