Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

Informacja o przeprowadzonej kontroli przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

W dniach od 11.01.2018 r. do 16.01.2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przeprowadził kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie.

Tryb kontroli: kontrola planowa

Zakres przedmiotowej kontroli:

 1. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta
 2. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.
 3. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Zarządzanie projektem i kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu
 5. Prawidłowość rozliczeń finansowych
 6. Prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.
 7. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa unijnego.
 8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
 9. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
 10. Poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis.
 11. Prawidłowość realizacji działań informacyjno -promocyjnych.
 12. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu..

Okres objęty kontrolą: Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)” 01.0.1.2017 r. – 31.12.2018 r.

Termin realizacji kontroli od 11.01.2018 r. do 16.01.2018 r.

Wyniki kontroli:

W ocenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w okresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia pokontrolne:

Nie wydano zaleceń pokontrolnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Bąk 28-02-2019 13:45:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Bąk 28-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Bąk 28-02-2019 13:45:47