Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr 25/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 19.12.2017 roku w sprawie umorzenia niezależnie pobranego innego świadczenia z Funduszu Pracy 2018-01-02 11:11:05
dokument Uchwała nr 24/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 19.12.2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2017 roku. 2018-01-02 11:09:03
dokument Uchwała nr 23/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 03.11.2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału dodatkowych środków Funduszu Pracy oraz przesunięcia w ramach poszczególnych zadań środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i finansowanie innych fakultatywnych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2017 roku. 2017-11-07 13:36:14
dokument Uchwała nr 22/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 22.09.2017 roku w sprawie umorzenia nienależnie pobranego stypendium z tytułu odbywania stażu 2017-10-02 12:48:01
dokument Uchwała nr 21/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 22.09.2017 roku w sprawie umorzenia nienależnie pobranego stypendium z tytułu odbywania stażu 2017-10-02 12:46:29
dokument Uchwała nr 20/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 22.09.2017 roku w sprawie umorzenia nienależnie pobranego stypendium z tytułu odbywania stażu 2017-10-02 12:45:26
dokument Uchwała nr 19/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 22.09.2017 roku w sprawie umorzenia nienależnie pobranego innego świadczenia z Funduszu Pracy 2017-10-02 12:40:54
dokument Uchwała nr 18/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 22.09.2017 roku w sprawie zaopiniowania celowości wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika Domu Pomocy Społecznej w Tonowie 2017-10-02 12:39:31
dokument Uchwała nr 17/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 22.09.2017 roku w sprawie zaopiniowania celowości wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tonowie 2017-10-02 12:38:14
dokument Uchwała nr 16/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 22.09.2017 roku w sprawie zmiany do Kierunków szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2017 roku 2017-10-02 12:33:18
dokument Uchwała nr 15/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 22.09.2017 roku w sprawie zaopiniowania przesunięcia w ramach poszczególnych środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia w Żninie w 2017 roku. 2017-10-02 12:22:30
dokument Uchwała nr 14/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 12.06.2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz przesunięcia w ramach poszczególnych zadań środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia w 2017 roku. 2017-06-23 13:21:30
dokument Uchwała nr 13/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 16.05.2017 roku w sprawie zaopiniowania umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy 2017-05-18 12:45:11
dokument Uchwała nr 12/2017 Powiatowej Rynku Pracy w Żninie z dnia 16.05.2017 roku w sprawie zaopiniowania umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy 2017-05-18 12:44:56
dokument Uchwała nr 11/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 16.05.2017 roku w sprawie zaopiniowania umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy 2017-05-18 12:44:26
dokument Uchwała nr 10/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 16.05.2017 roku w sprawie zaopiniowania celowości wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tonowie 2017-05-18 12:43:51
dokument Uchwała nr 9/2017 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Żninie z dnia 16.05.2017 roku w sprawie zaopiniowania kierunku kształcenia "Asystent osoby niepełnosprawnej" w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie 2017-05-18 12:42:19
dokument Uchwała nr 8/2017 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Żninie z dnia 16.05.2017 roku w sprawie zaopiniowania przesunięcia w ramach poszczególnych środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2017 roku. 2017-05-18 12:39:42
dokument Uchwała nr 6/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 26.01.2017 roku w sprawie zaopiniowania zlecenia bankowi dokonywania ze środków Funduszu Pracy wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób. 2017-02-03 09:50:32
dokument Uchwała nr 5/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 26.01.2017 roku w sprawie zaopiniowania Kierunków szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2017 roku. 2017-02-03 09:49:23
dokument Uchwała nr 4/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 26.01.2017 roku w sprawie zaopiniowania celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2017 roku. 2017-02-03 09:45:58
dokument Uchwała nr 3/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 26.01.2017 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania Kryteriów realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie instrumentów i usług rynku pracy w 2017 roku. 2017-02-03 09:42:45
dokument Uchwała nr 2/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 26.01.2017 roku w sprawie podziału środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2017 roku. 2017-02-03 09:41:28
dokument Uchwała nr 1/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie z dnia 26.01.2017 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Dyrektora Powiatowego Urzędu w Żninie dot. działalności urzędu i oceny racjonalności gospodarki środkami Fundusz Pracy w 2016r. 2017-02-03 09:32:11